درباره من

سوسن صحرانورد
کارشناسی ارشد سیستم های تکنولوژی اطلاعات
از دانشگاه تربیت مدرس
کارشناس مرکز رشد واحدهای فناور

آدرس پستی:

تربت حیدریه – خیابان آبشار – مرکز رشد واحد های فناور

وب سایت:
تلگرام:

bistaac.ir

Phone:

ماموریت و بیوگرافی

متخصص برنامه نویسی

مهارت ها

توسعه فردی اعضا تیم 90%
بوم مدل کسب و کار 80%
بوم ناب 70%
بیزینس پلن 65%
کارگروهی 94%
اصول منتورینگ 62%

درخواست مشاوره رایگان