مسیر موفقیت پنجشنبه 18دی -ساعت 17

بدون امتیاز 0 رای
99,000 تومان
هدف از تشکیل این ورکشاپ ،گفتگویی دو سویه بین دانشجویان عزیز و کارشناس مسئول فرهنگی  کمیته امداد شهرستان تربت حیدریه  می باشد .

 

5
99,000 تومان

مسیر موفقیت پنجشنبه 18دی -10 صبح

بدون امتیاز 0 رای
99,000 تومان
هدف از تشکیل این ورکشاپ ،گفتگویی دو سویه بین دانشجویان عزیز و کارشناس مسئول فرهنگی  کمیته امداد شهرستان تربت حیدریه  می باشد .

 

2
99,000 تومان

مسیر موفقیت چهارشنبه 17دی

بدون امتیاز 0 رای
99,000 تومان
هدف از تشکیل این ورکشاپ ،گفتگویی دو سویه بین دانشجویان عزیز و کارشناس مسئول فرهنگی  کمیته امداد شهرستان تربت حیدریه  می باشد .

 

4
99,000 تومان

دوره آموزش نریشن و گویندگی

بدون امتیاز 0 رای
135,000 تومان
هدف از تشکیل این دوره ، رسیدن به مهارت ((خوب صحبت کردن)) و استفاده درست از صدامون در هر شرایطیه.
به این دوره اعتماد کنید و در یک فضایی متفاوت و پر از عشق به استقبال خود واقعی تون برید…
. . تغییر و تحول در بیان ، کمترین دستاورد این دوره است . .

 

0
135,000 تومان