” دستِ دوستی ”

« در کنار هم هستیم برای زمینه سازی رشد ، کشف و ارتقاء استعدادها و علاقه های فرزندانمان »

باشگاه ایده پروری کاربیستای سحان

همه پدرها و مادرها دوست دارند که فرزندانشان در آینده افرادی تحصیل کرده و موفق باشند و در این راه هر هزینه ای را متقبل می شوند اما آیا این پیشرفت تحصیلی و کسب مدارک دانشگاهی به تنهایی ضامن موفقیت و خوشبختی بچه ها است ؟؟؟

ما آرزو داریم همه بچه ها در مسیر رشد و پیشرفت، آدم های توانمندی بشوند؛ با توانایی تفکر، حل مسئله، مسئولیت پذیر، جستجوگر، کنجکاو و خلاق تا برای بهترین شدن در کاری که دوست دارند تلاش کنند.

اما آیا مدرسه های ما چنین مهارت هایی را به بچه های ما یاد می دهند، یا بستری برای این آموزشها فراهم می کنند ؟؟؟!!!

بیشتر وقت ها پاسخ منفی است.

باشگاه ایده پروری کاربیستای سحان؛ جایی است برای تحقق این آرزوی دست یافتنی . . .

کاری مشترک از شتابدهنده سحان و سامانه آموزشی بیستا با نظارت مرکز رشد شهرستان تربت حیدریه

باشگاه ایده پروری کاربیستای سحان؛ جایی برای عملگرایی، تفکر، اندیشه ورزی و توسعه مهارت های فردی و گروهی

میزبانی فرزندان شما در ساختمان نوآوری و توسعه فناوری به آدرس خیابان مطهری، نبش مطهری 9 افتخاری وصف ناپذیر است برای ما.

چهارشنبه های هر هفته از ساعت 17/30 الی 18/30 ویژ دانش آموزان 8 تا 10 ساله

و از ساعت 18/30 الی 19/30 ویژه دانش آموزان 11 تا 15 ساله

فرم ثبت نام