مهارت های اجتماعی، مجموعه توانمندی هایی است که موجب موفقیت در زندگی اجتماعی فرد می شود. هر فرد برای داشتن زندگی موفق در یک جامعه، علاوه بر مهارت های فردی به مهارت های دیگری نیاز داردکه از آن به نام مهارت های اجتماعی یاد می کنند. مسئله اجتماعی شدن و توانایی تعامل با دیگران در همه مراحل زندگی اهمیت بسیار دارد. دانشمندان مهارت های اجتماعی را این گونه تعریف می کنند: مهارت های اجتماعی مجموعه رفتارهایی است که متناسب با هنجارهای اجتماعی و موقعیت در ارتباطات فردی با سایرین به کار گرفته می شود که نتایج مثبت را به بار می آورد.

تعامل های اجتماعی کارا، برای عملکرد موفق در خانه، مدرسه ، محل کار و اجتماع ضروری می باشند. به طوری که کمبود مهارت های اجتماعی با تعدادی از بیماری های روانی نظیر افسردگی یا اضطراب و مشکلاتی چون پرخاشگری، سوء استفاده از مواد، مشکلات تحصیلی و حرفه ای همراه شده است. از طرفی مهارت اجتماعی به مجموعه رفتارهای فراگرفته قابل قبولی گفته می شود که فرد را قادر می سازد با دیگران رابطه موثر داشته و از عکس العمل های نا معقول اجتماعی خودداری کند. مهارت های اجتماعی پایه نظیر : قدرت نه گفتن و تحمل نه شنیدن، خجالتی نبودن ، کنترل احساسات، خودباوری، انتقادپذیر بودن و . . . یکی از گروه مهارت های اجتماعی می باشد که باعث افزایش اعتماد به نفس در فرد می شود.

آموزش مهارت های اجتماعی بر پایه این اصل قرار دارد که مشکلات اجتماعی  غالبا به این دلیل است که افراد نمی دانند در موقعیت های مختلف اجتماعی چه کارهایی باید انجام دهند. در حال حاضر بسیاری از محققان اعتقاد دارند مهارت های اجتماعی آموختنی هستند، از این رو در نقشه راه رسیدن به موفقیت در سامانه آموزشی بیستا، آموزش و ارتقای مهارت های اجتماعی به عنوان مکمل  سایر مهارت ها  در دوره آموزشی بیستایار سه، در دستور کار قرار گرفته است.

مهارت های اجتماعی چیست؟

دوران کودکی پر از لحظات بد است ؟ پاسخ این سوال در شرایطی مثبت است که کودک کمبودی در مهارت های خود داشته باشد ، داشتن این توانایی ها به جوانان کمک می کند تا راه خود را در هر وضعیتی پیدا کنند. قبل از اینکه بدانید، فرزندتان یک کودک نوپا است، باید توجه کنید که کودک شما در آینده به عنوان فردی در اجتماع می خواهد اولین سال خود را در پیش دبستانی شروع کند، با دوستان جدید ، اجتماع ، معلمان و دیگر بزرگسالان ارتباط دارد. طبیعتا، در مورد روابط کوچک او با همسالان و کسانی که او را ملاقات خواهند کرد

از کجا شروع کنم

برای اینکه آموزش مهارت های فردی رو شروع کنی باید اول از همه هدف خودت رو مشخص کنی

فایده آموزش مهارت های فردی و بین فردی چیه؟

کنار آمدن با فشارهای زندگی، داشتن زندگی هدفمند و انعطاف پذیر برای مواجهه با مشکلات زندگی، برقراری تعامل سازنده با دیگران با بیشترین سود و کمترین ضرر به خود و دیگران، روابط بین فردی بالنده و رشددهنده با کمترین کشمکش و تعارض، خروج از بحران های زندگی با مدیریت صحیح و بیشترین مصلحت روش انتخابی و برآمدن از پس مسئولیت های فردی و اجتماعی در زندگی، همواره بخشی از واقعیت زندگی انسان بوده است که در ادوار مختلف به اشکال گوناگون نمود و بروز داشته است.

چطور باید یاد بگیرم؟

در آموزش مهارت های زندگی، هدف اصلی تغییر رفتار مخرب به سازنده است. این مهارت ها باید از دوران پیش از دبستان شروع شود و به نوعی در مدرسه و سربازی و دانشگاه و حتی مراحل بعدی زندگی در اجتماع، مداوم آموزش و بازآموزی انجام بگیرد اما متاسفانه هم به دلیل ناآگاهی والدین از اصول فرزندپروری و هم اهمیت ندادن به این جنبه بسیار مهم آموزشی از سنین پیش از دبستان، این مهارت ها از کودکی در وجود کودکان نهادینه نمی شود و امکان یادگیری آسان آنها در کودکی از بین می رود.