به صفحه شخصی خودتون خوش آمدید ، اینجا میتونین اطلاعات کاملی در مسیر توسعه فردیتون ببینین و با ما در ارتباط باشین.

نمودار رشد

  • مهارت تصمیم گیری
  • مهارت تفکر
  • مهارت حل مساله
  • مهارت ارتباط موثر
  • مهارت های اجتماعی
  • مهارت تیم ورک
  • مهارت خلق ایده
  • سواد کسب و کار

شما با استفاده از نمودار رشد میتوانید میزان توسعه فردی خودتون رو در بیستا بررسی و پیگیری کنید